søndag

Your mama doesn´t live here... Pick up your trash!

I DK er det kommunen der varetager indsamlingen af skrald på alle offentlige pladser og områder. Københavns kommune har regnet på, hvad det koster kommunen at samle skrald op efter folk, som har svært ved at ramme skraldespanden.

2 skattekroner koster det at opsamle et cigaretskod, et stykke burgerpapir eller en pizzabakke

5 skattekroner koster det at samle en hundelort op. Kommunalarbejderen skal hente en skovl.

10 skattekroner koster det at fjerne et stykke nedtrådt tyggegummi eller en knust flaske.

15 skattekroner koster det at fjerne en efterladt pose husholdningsaffald, og så tiltrækker det rotter.


= Skattekroner som kunne have været brugt på anden vis til f.eks. forskønnelse af de offentlige områder. I 2005 brugte København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg ca. 38 mio. på denne rengøring. I 2009 forventes denne udgift at stige til næsten det dobbelte ca. 66 mio. kr.

Nogen af forklaringerne på at danskerne ikke rydder op efter dem selv, kunne b.la. være at de føler at de ikke behøver at rydde op, for det er der jo andre der gør. Derudover er det yderst sjældent at der rent faktisk gives bøder for smide skrald fra sig. Politiet har i princippet hjemmel til at give folk bøder op til 3.000 kr, men dette er kun sket i praksis et antal gange som kan tælles på to hænder.

Heldigvis er der kommet politisk fokus på danskernes svineri, hvilket ikke er et øjeblik for tidligt, idet man erfaringsmæssigt ved, at hvis det ligesom bliver "ok" at smide skrald fra sig, vil dette betyde at flere og flere gør det. Normen ændrer sig. I USA og england er der for det første ret hårde bøder for "littering" og derudover er der tilsyneladende en anden mentalitet, idet frivillige kræfter i høj grad står for oprydningen, mens vi i DK forventer at "velfærdsstaten" ordner det for os. Det frivillige arbejde holder byerne nogenlunde rene og hvad bedre er, at det virker præventivt ift. "skraldesmidere", når de ser alm. mennesker gå rundt og samle deres efterladenskaber op. Samlet set menes det desuden at skærpe følelsen af ejerskab og ansvar over sit lokalområde.

Jeg mener ikke at ansvaret for sådanne områder skal overlades komplet til frivillige kræfter, men det ville måske være en idé med en kombination af frivillige kræfter og at eks. parkeringsvagter også gives hjemmel til at uddele bøder i slemme tilfælde (i dag er det kun politiet der har den hjemmel).

Imens er der kun en ting at gøre - og det er at vi rydder op efter os selv. Ja, undskyld at jeg lyder så hellig, men er virkelig træt af at de få naturskønne områder i storbyerne ødelægges af by-svin! Synes faktisk det er lidt pinligt og det vidner lidt om et skred i hele vores mentalitet omkring at passe på naturen.

(Kilde: Politiken "De grønne vandaler bliver flere og flere"- indlæggets subjektive meninger er udelukkende mine egne og skal ikke tilskrives politikens artikel.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar